AtKinsky die Sammlung Kinsky - Art Gallery

OPEN CALL ROMANIA

Exhibition on December 20th 2020DUE TO COVID- 19 WE ARE SORRY TO HAVING TO POSTPONE THE OPEN CALL ROMANIA EXHIBITION UNTIL FURTHER NOTICE.

SHOW YOUR ART ROMANIA

COMPETITION:


You are entering one to five original artworks into our annual online art competition, hosted for the first time in your country this year. Your works will be curated by our jury and curator board to choose the top ten and a winning artwork. We will award the winner a one-month artist in residence stay in our art apartment in Mallorca, Spain where he/she will create a series of artworks, later exhibited in our art gallery. Furthermore, the winner receives a permanent contract of representation by us and will be entered into the private art collection of atKinsky die Sammlung Kinsky. The value of this prize is est. (€ 3.000, -)

The Top ten artworks have the option of becoming a part of the private collection as well as receiving giveaway prices by our sponsors in forms of material.


COMPETITON TERMS:


FORMATS ALLOWED: All Materials can be used! Maximum Size of submitted Art Works is 120x140cm!


 1. The submission fee is a handling fee and therefore nonrefundable
 2. The prizes/awards/certificates cannot be redeemed in cash.
 3. The price must be fulfilled within 12 months. (2021)
 4. Curated works are automatically subject to representation by atKinsky for a duration of 12 months. Within this period our sales commission as per our standard Artist contracts apply. (Sales Commission for artwork sold is 50%)
 5. All artwork entered into the competition must be labeled on the backside, inside the frame, using pencil: “OCR 2020, COMP. repr. AtKinsky”
 6. Artwork entered must not be older than 2018 and owned by the artist submitting it.
 7. All Terms and Conditions stated in our website and online collection apply.


EXHIBITION:


Out of all the entered artwork for the competition, our curator board will choose one work per artist, which will be exhibited at our exhibition: “SHOW YOUR ART ROMANIA” which takes place in the Casino Parc of “Clus“on the 20th of December 2020. This Exhibition will only be open to visitors for 20 hours. The Vernissage begins at 20:00 hours and the winner and curators 10 will be announced then. The Press preview is taking place at 12:00 on the 20th of December 2020 at the town hall. Your Art will be displayed in a catalog which will be available both online and in print format at the exhibition date.


PREPARING AND SENDING YOUR WORK:


Once you have received a confirmation for your work, you need to carefully proceed in preparing it for the exhibition.


FORMATS ALLOWED: All Materials can be used! Maximum Size of submitted Art Works is 120x140cm!


 1. Inside the frame (back of work) you must write the following sentence, using a pencil: “OCR 2020, 20.12.2020 repr. AtKinsky”
 1. Wrap your work into bubble foil and seal it firmly.
 2. Facing your work, you must attach a A4 sized Badge to the top right corner of your work, containing the following information:

       Name, Address, Tel., E-Mail, Title, Size, Technique, Description.

       Inside your package you must include another Lable A4 sized. This also contains your Name, Address, Tel., E-Mail, title, Size, Technique and Description.

    3.It is imperative that the paintings entered are ready to hang. If Canvas only on wooden frames and if paper, attached to cardboard and with hanging device attached

    4.Do not send or deliver Paintings that are framed in Glass! Work delivered in Glass, will not be unpacked nor exhibited!


EXHIBITION TERMS:


 1. Only one work per artist will be exhibited
 2. Artwork must be sent/delivered to the townhall between 16-17th. Dec. 2020. The deadline for the arrival of your work is the 17th of Dec. 2020 at 5pm.
 3. The insurance of your artwork is entirely your responsibility, we will not be held liable for damages or losses at any time before, during or after the exhibition.
 4. The curator board of AtKinsky will hang your work and prepare it for the exhibition.
 5. Artists cannot take part in the hanging process
 6. Unsold artwork must be picked up by the artist or representative of the artist between 22nd and 23rd of December 2020. The latest date is the 23rd of December at 8am.
 7. Artwork that is not picked up will not be returned to the artist but kept by atKinsky die Sammlung Kinsky.
 8. All exhibited works are automatically subject to representation by atKinsky for a duration of 12 months. Within this period our sales commission as per our standard artist contracts apply. (Sales Commission for artwork sold is 50%)
 9. atKinsky has all the rights to use the artwork, title, description and all other data in regard to entered artworks in order to replicate, print, or use otherwise in order to promote the work of the artist.
 10. All Terms and Conditions stated in our website and online collection apply.


COMPETIȚIE:


Vă înscrieți una până la cinci lucrări originale în competiția noastră anuală de artă online, găzduită pentru prima dată în țara dvs. în acest an. Lucrările dvs. vor fi curate de juriul și comisia noastră de curat pentru a alege primele zece și o lucrare de artă câștigătoare. Vom premia câștigătorului un artist de o lună în ședere de rezidență în apartamentul nostru de artă din Mallorca, în Spania, unde va crea o serie de lucrări de artă, expuse ulterior în galeria noastră de artă. De asemenea, câștigătorul primește un contract de reprezentare permanent de către noi și va fi înscris în colecția de artă privată a atKinsky die Sammlung Kinsky. Valoarea acestui preț este est. (3.000 €, -)

Cele mai bune zece lucrări de artă au opțiunea de a deveni parte a colecției private, precum și de a primi prețuri cadou de către sponsorii noștri sub formă de material.CONCURSUL TERMENILOR:FORMATE PERMISE: Toate materialele pot fi utilizate! Dimensiunea maximă a lucrărilor de artă trimise este de 120x140cm!


Taxa de depunere este o taxă de manipulare și, prin urmare, nerefundabilă
Prețurile / premiile / certificatele nu pot fi răscumpărate în numerar.
Prețul trebuie să fie îndeplinit în termen de 12 luni. (2021)
Lucrările curat sunt supuse automat reprezentării de către AtKinsky pe o durată de 12 luni. În această perioadă, se aplică comisia noastră de vânzări, conform contractelor noastre standard de Artist. (Comisia de vânzări pentru opere de artă vândute este de 50%)
Toate lucrările înscrise în competiție trebuie să fie etichetate pe partea din spate, în interiorul cadrului, cu ajutorul unui creion: „OCR 2020, COMP. Repr. AtKinsky“
Lucrările de artă introduse nu trebuie să fie mai vechi de 2018 și deținute de artistul care o depune.
Se aplică toți Termenii și condițiile menționate în site-ul nostru web și în colecția online.EXPOZIŢIE:


Dintre toate lucrările înscrise la concurs, consiliul nostru de curat va alege o lucrare pe artist, care va fi expusă la expoziția noastră: „arată arta ta România” care are loc în primăria „Clus” pe 20 decembrie 2020. Această expoziție va fi deschisă doar vizitatorilor timp de 20 de ore. Vernissage începe la ora 20:00, iar câștigătorul și curatorii 10 vor fi anunțați atunci. Previzualizarea presei are loc la 20 decembrie, la ora 12:00, la primărie. Arta dvs. va fi afișată într-un catalog care va fi disponibil atât online, cât și în format tipărit la data expoziției.PREGĂTIȚI ȘI TRIMITAREA MUNCII:


După ce ați primit o confirmare pentru munca dvs., trebuie să continuați cu atenție pregătirea pentru expoziție.


FORMATE PERMISE: Toate materialele pot fi utilizate! Dimensiunea maximă a lucrărilor de artă trimise este de 120x140cm!


În cadru (partea din spate a lucrului) trebuie să scrieți următoarea propoziție, folosind un creion: „OCR 2020, 20.12.2020 repr. AtKinsky“
Înfășurați-vă munca în folie cu bule și sigilați-o ferm.
Față de munca ta, trebuie să atașezi un colț de dimensiuni A4 în colțul din dreapta sus al lucrării tale, care conține următoarele informații:

Nume, adresă, tel., E-mail, titlu, mărime, tehnică, descriere.

În pachetul dvs. trebuie să includeți un alt format Lable A4. Aceasta conține, de asemenea, numele, adresa, tel., E-mail, titlu, dimensiune, tehnică și descriere.

3. Este imperativ ca tablourile introduse să fie gata de atârnare. Dacă panza numai pe rame de lemn și dacă este hârtie, atașat la carton și cu dispozitiv de agățat atașat

4. Nu trimiteți și nu livrați Picturi care sunt încadrate în sticlă! Lucrările livrate în sticlă, nu vor fi despachetate și nici expuse!EXPUNERE DE TERMENI:O singură lucrare pe artist va fi expusă
Lucrările de artă trebuie trimise / livrate către primărie între 16-17. Decembrie 2020. Termenul limită pentru sosirea lucrării dvs. este 17 decembrie 2020 la 17:00.
Asigurarea operei dvs. de artă este în întregime responsabilitatea dvs., nu vom fi răspunzători pentru daune sau pierderi în niciun moment înainte, în timpul sau după expoziție.
Consiliul curator al AtKinsky vă va atârna lucrarea și o va pregăti pentru expoziție.
Artiștii nu pot participa la procesul de agățare
Lucrările de artă nevândute trebuie să fie ridicate de către artist sau reprezentant al artistului în perioada 22-23 decembrie 2020. Ultima dată este 23 decembrie la 8:00.
Lucrările de artă care nu sunt ridicate nu vor fi returnate artistului, ci păstrate de atKinsky die Sammlung Kinsky.
Toate lucrările expuse sunt supuse automat reprezentării de către AtKinsky pe o durată de 12 luni. În această perioadă se aplică comisia noastră de vânzări, conform contractelor noastre standard de artiști. (Comisia de vânzări pentru lucrările de artă vândute este de 50%)
atKinsky are toate drepturile de a utiliza opera de artă, titlul, descrierea și toate celelalte date cu privire la operele de artă introduse pentru a reproduce, tipări sau utiliza altfel pentru a promova opera artistului.
Se aplică toți Termenii și condițiile menționate în site-ul nostru web și în colecția online.

© Copyright. All Rights Reserved.


DO YOU NEED MORE INFORMATION?


Lets have a chat - Simply add our Tel.nr. to your Whatsapp and send us your details and best time to talk.


Our Whatsapp Nr. is: +34 685 407 513


Alternatively - you can chat with us directly here by opening the chat window widget at the bottom of this page!


Karl Maria Count Kinsky and Anni Fuchs are owners of atKinsky die Sammlung Kinsky which also hosts the Palma Hat Week Exhibition and Competition

Karl Maria Count Kinsky


Owner - Collector -


mail

Anni Fuchs


Owner - Collector - Artist Management


mail

AtKinsky die Sammlung Kinsky


Owner: Karl Maria Kinsky


C.den Sureda 41 1


07680 Porto Cristo


Balears, Spain


Tel: +34 685 407 513


Mail:info (at) atkinsky.com


Reg. No. Y5235639W

JOIN THE NEWSLETTERTo receive our best monthly deals from us